GRATIS FRAKT ÖVER HELA VÄRLDEN PÅ ALLA BESTÄLLNINGAR ÖVER 295 SEK / € 29 / £ 25

SmellWell blir 100% Klimat-
Neutral hela vägen till kunden

SmellWell har tillsammans med ClimatePartner, den ledande lösningsleverantören för företagsklimatskydd, samlat in data för att identifiera och säkra koldioxidavtrycket för en produktion med noll koldioxidutsläpp från 2020 och framåt.

Från och med andra kvartalet 2020 kommer SmellWells produktion att vara 100% klimatneutral. De utsläpp som produktionen kommer att orsaka kommer att kompenseras med ett regnskogsprojekt i Papua Nya Guinea. Projektet utvärderas av CCBS Gold Level, vilket innebär att det överensstämmer med Verified Carbon Standard och följer FN:s mål för hållbar utveckling.
 
Skogarna runt om i världen är en av planetens viktigaste kolreservoarer och hem för en enorm mängd olika arter som är mycket viktiga för balansen mellan ekosystem. Mycket av kolet lagras i vegetationen och jorden av tropiska träskskogar, primära regnskogar eller mangrover. Att bevara sårbara områden som regnskogar och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt är ett stort steg för att säkerställa hållbarhet. Detta är anledningen till att SmellWell har valt Rainforest Project i Papua Nya Guinea.

- Att mäta vårt produktklimatavtryck och utveckla en klimatskyddsplan är ett naturligt nästa steg i vår resa för att bli mer hållbara. Tillsammans med Climate Partner har vi beräknat de totala utsläppen från vår leveranskedja och från och med maj 2020 kommer det att vara 100% klimatneutralt. Våra kunder kommer att kunna spåra utsläppen för full transparens. Johan Roussetos VD SmellWell
 
Besök SmellWell Tracking-ID: https://fpm.climatepartner.com/tracking/14475-2004-1001/en och lär dig mer om uppdraget och klimatskyddsprojektet.