GRATIS FRAKT ÖVER HELA VÄRLDEN PÅ ALLA BESTÄLLNINGAR ÖVER 295 SEK / € 29 / £ 25

Villkor och bestämmelser

SmellWell samlar in och behandlar personlig information om dig när du slutför ett köp på SmellWells webbplats, med Hjälp av SmellWells support, besöker SmellWells webbplats eller en händelse som SmellWell organiserar eller när du på annat sätt kontaktar SmellWell. Den information som samlas in från dig vid beställningstillfälletkrävs för att ingå avtal med SmellWell och för att SmellWell ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Om du har ett konto hos oss samlar SmellWell in personlig information om dig som du lämnar när du registrerar det kontot. SmellWell samlar också in information om dig  om du är kontoinnehavare i samband med ditt konto, till exempel din köphistorik, hur du interagerar med SmellWells webbplats eller vilka erbjudanden du har varit intresserad av genom att läsa ett e-postmeddelande eller klicka på en länk. SmellWell bearbetar också data som du tillhandahåller då och då via ditt SmellWell-konto. Som kontoinnehavare kan du uppdatera din information när som helst genom att besöka "Mina sidor" (endast B2B).

Frakt. Kunden kommer att få ett spårnings-ID med e-postmeddelandet och levereras till dörren och om det inte är möjligt till närmaste servicepunkt. Gratis frakt från våra trösklar som fastställts på webbplatsen.

Returer - Om du har frågor om din beställning eller vill returnera den, vänligen kontakta osspå help@smellwell.com så hjälper vi dig med en returetikett och vägledning" Du har 14 dagar från att få din beställning för att returnera dina varor.

VILKA PERSONUPPGIFTER LAGRAR VI?

Om du är en SmellWell kund
Den personliga information SmellWell samlar in och lagrar för dig som kund som gör inköp och använder våra supporttjänster är:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-postadress
Kundnummer
IP-adress och information om din användning av SmellWells webbplats (cookies)
Information om ditt köp
Information om din prenumeration på nyhetsbrevet, om du har anmält dig

Om du har ett konto hos oss (B2B)
Den personliga informationen SmellWell samlar in och lagrar för dig om du har ett SmellWell-konto:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-postadress
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av SmellWells webbplats (cookies)
Information om hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av dina evenemang du har registrerat dig för
Information om dina köp
Information om ditt konto

VARFÖR BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

Om du är en SmellWell kund

SmellWell behandlar din personliga information för olika ändamål. SmellWell behandlar dina personuppgifter för att: Fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund, såsom utförande av inköp, fakturering och tillhandahållande av support
Aktivera allmän kundservice och kundservice, till exempel svara på frågor och korrigera felaktig information
Tillhandahålla information och direktmarknadsföring, via e-post eller e-post
Hantera kundrelationer och tillhandahålla våra tjänster
Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webbplatsen
Förbättra vårt kunderbjudande, såsom tjänsteutveckling, produkter och funktioner
Förhindra bedrägerier och genomföra riskhantering
och Följ gällande lagstiftning, till exempel redovisningslagar. Uppgifterna kan också ligga till grund för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsspårning samt affärs- och metodutveckling i samband med inköp av varor och tjänster.

Om du har ett SmellWell-konto

Utöver ovanstående behandlar SmellWell personlig information om ditt konto också för att:

Hantera ditt konto
Gör att du kan använda kontots förmåner, till exempel möjligheten att lösa in data och hantera flera adresser
Ge specialerbjudanden
Aktivera kommunikation med dig som kontoinnehavare via post, e-post eller telefonoch 
Aktivera personliga erbjudanden, kampanj- och evenemangsinbjudningar via telefon, e-post eller e-post.

DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

SmellWell baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. Vi behandlar dina personuppgifter, bland annat för att uppfylla avtalet med dig som kund eller som kontohavare, till exempel för att göra bokningar, inköp och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kontohavare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Baserat på denna rättsliga grund behandlar vi dig också som kontohavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med SmellWell och ditt intresse för våra erbjudanden och produkter för att uppfylla vårt åtagande att ge dig personliga erbjudanden. En del av behandlingen av personuppgifter vi utför baseras på en så kallad räntesaldo. Detta gäller till exempel den behandling vi tar för att skicka erbjudanden om våra varor och tjänster och för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. SmellWell behandlar inte känsliga personuppgifter baserat på en räntevägning och utför inte någon behandling som utgör profilering baserad på en intresseavvägning. I vissa fall kan SmellWell ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel behandling av personuppgifter som vi utför för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN INFORMATION?

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det finns ett behov av att spara den för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med denna sekretesspolicy. SmellWell kan spara data längre om det krävs för att uppfylla rättsliga krav eller för att övervaka SmellWells juridiska intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

SmellWell sparar information om dig som kontoinnehavare så länge kontohavaren har ett SmellWell-konto.

Ändringar i vår sekretesspolicy

SmellWell har rätt att ändra sekretesspolicyn när som helst. SmellWell kommer omedelbart att meddela dig om eventuella ändringar i sekretesspolicyn. Om du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SmellWell innan den ändrade sekretesspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta SmellWell, eller om du är kontohavare, genom att välja [Slutkonto] på "Mina sidor".

Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar in dina personuppgifter till oss. SmellWell har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring och radering. All information om kunder och konton lagras till exempel i en databas som skyddas av behörighetshantering och brandvägg.

DINA RÄTTIGHETER

SmellWell ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar. På din begäran eller på eget initiativ kommer SmellWell att korrigera, ta bort, radera eller komplettera all information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att begära en registerbeskrivning av den behandling vi utför angående dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom skriftlig ansökan, få ett registerutdrag från vilket personuppgifter registreras om dig, syftet med behandlingen och mottagarna av informationen har lämnats eller kommer att lämnas ut. Du har också rätt att få information om var uppgifterna har hämtats om personuppgifter inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) och den förväntade period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att bestämma denna period. Du har också rätt att få information om dina andra rättigheter som anges i detta stycke i registerutdraget.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer att uppmana dig att korrigera den felaktiga eller ofullständiga information vi behandlar om dig så snabbt som möjligt.

Radering av dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas juridiska krav som vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter i till exempel redovisnings- och skattelagar. Vi kommer sedan att avsluta behandlingen som utförs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandlingen. Detta innebär att dina personuppgifter är märkta så att den endast kan behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan till exempel begära en begränsning när du anser att din information är felaktig och du har begärt en korrigering). While riktigheten av uppgifterna undersöks, kommer deras behandling att begränsas.

SmellWell kommer att meddela alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om eventuella korrigeringar eller radering av data samt begränsning av behandlingen av data.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär rätten att under vissa omständigheter extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personligt ansvarig person.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs på grundval av en intresseavvägning. Om du motsätter dig sådan behandling fortsätter vi endast behandlingen om det finns legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-postmeddelande till info@smellwell.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

Du har rätt att lämna in eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

ANVÄNDER SMELLWELL COOKIES?

Denna webbutik använder cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper onlinebutiken att identifiera och spåra användare. Cookies är tillgängliga som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken, kommer din webbläsare tilldelas en session cookie som är unik och används för att inte blanda upp dig som användare med andra användare. För att kunna använda onlinebutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används endast för att ge dig en bättre upplevelse och support och lagrar inte någon personlig information om dig. Cookies kan raderas. I den här webbutiken använder cookies till exempel cookies för att hålla reda på din kundvagn, inställningar och sidor som du har besökt för att ge dig en bättre kundupplevelse och support.

KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna sekretesspolicy, behandla din personliga information eller begära ett registerutdrag. Vår kontaktuppgifter hittar du nedan.

SmellWell World Wide Sweden AB
Storgatan 22
114 55 Stockholm
info@smellwell.se

Org.nr: 556891-6091